Đêm yêu

Posted: 23/01/2020 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Khê Kinh Kha

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.