Ký ức Huế

Posted: 24/12/2012 | Full size is 1024 × 737 pixels

Ký ức Huế

Ký ức Huế – Trương Vũ
(tranh sơn dầu trên bố, 40×30 in., thực hiện năm 2009)

Đã đóng bình luận.