pho_xam_xanh-dinh_cuong

Posted: 19/01/2013 | Full size is 602 × 480 pixels

Phố xám xanh

Phố xám xanh
Đinh Cường
(Sơn dầu trên bố 24 x 30 in)

Đã đóng bình luận.