Shenandoah trong mù sương 1

Posted: 24/12/2012 | Full size is 967 × 768 pixels

Shenandoah trong mù sương 1

Shenandoah trong mù sương 1 – Trương Vũ
(tranh sơn dầu trên bố, 30×24 in, thực hiện năm 2010)

Đã đóng bình luận.