Y Cựu

Posted: 03/04/2011 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng

Gió phương Đông vừa lại
ngàn mặt hoa hồng rạng rạng cười
Anh Đào
xưa rộ rỡ
bạt ngàn
tươi mươi
mừng Xuân và tôi
cùng trở lại
sau những tháng dài băng giá lạnh
chốn cũ
vang vang ngàn lời oanh
líu lo lảnh lót chuyền cành

trời xanh ngăn ngắt
dòng Potomac trong vắt
khói sóng lao xao
long lanh mạch sống tự nguồn đào

sông nước đó
cảnh sắc này
y cựu
tôi lạc bầy
có thương cây nhớ cội
mà người xa rồi
tội lắm
tôi ơi
chữ tình từng xẻ làm dôi
mà nay mỗi dứa mỗi nơi doạn dành…

Trần Thị LaiHồng
Đất lành Maryland
26-III-2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.