Em nõn nà

Posted: 19/08/2011 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư

Ngày nghiêng trôi
giật mình tiếng bò kêu thảng thốt
rượu không đủ cạn ngày
người mãi phơi nắng cháy
tôi xoắn lá cuộn làm kèn
hun hút thổi
tiếng chó sủa hòa âm
em thăm thẳm
chân thả nụ sen trần.

Người chẳng đủ chìm
tôi nổi lên mặt chiều thánh hóa
tiếng kèn lá vang sau gáy
em thủng thẳng
để lại dáng cây đương hoa
em nõn nà
động cả vườn sau…

Lê Thánh Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.