Và thôi…

Posted: 26/08/2011 in Âm Nhạc, Cao Minh Hưng, Quỳnh Lan, Thơ, Trần Nguyên Đán

 
Thơ: Trần Nguyên Đán
Nhạc: Cao Minh Hưng
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Video clip: Cát Biển
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.