Đám đông

Posted: 16/09/2011 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư

đám đông
một mình một chợ
một mình một ngựa
múa gậy vườn hoang

đám đông
cơm no ấm cật
cơm no bò cỡi
nhà cao cửa rộng

đám đông
chơi sang như đĩ
xài sang như đĩ
rưng rửng mỡ
dưới tượng đài ông

đám đông
cuồng tín ông như vị thánh sống

đám đông
xoen xoét thổi ông
như thổi kèn thổi sáo

đám đông
ngổ ngáo
cực láo !

Lê Thánh Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.