Yêu em vô lượng

Posted: 28/10/2011 in Âm Nhạc, Nghiêu Minh, Quỳnh Lan, Thái Tú Hạp, Thơ

 
Nhạc: Nghiêu Minh
Thơ: Thái Tú Hạp
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.