Hạt mưa | Dấu | Một nửa | Ngậm ngùi

Posted: 05/11/2011 in Thơ, Văn Công Mỹ

Văn Công Mỹ

Hạt mưa

Giọt mưa trôi nổi bên trời
Sợi dài sợi vắn cho đời tiếng reo
Chỉ là hạt nước lên theo
Muôn năm ân sủng sáng chiều lung linh.

 

Dấu

Những ngày niên thiếu tôi đâu
Những bài thơ cũ ví dầu đã quên
Còn câu lục bát yêu em
Tôi khờ khạo dấu nỗi niềm trăm năm.

 

Một nửa

Đang lần lữa đến hư vô
Nửa khao khát nửa thờ ơ cõi này
Nửa em hạnh ngộ vui vầy
Nửa tôi đành đoạn đợi ngày tiễn đưa.

 

Ngậm ngùi

Ngày qua ngày vỗ tay khan
Bài ca tịch lặng lần khân giữ hoài
Lời thề lỡ thả mây trôi
Còn đây câu hát ngậm ngùi trong tim.

Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.