Đường mưa

Posted: 08/11/2011 in Âm Nhạc, Ngô Hữu Hùng, Ngọc Quyên, Thơ, Tiến Long

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: Ngọc Quyên
Tiếng hát: Tiến Long
Hòa âm: Việt Cường
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.