Sao làm thơ ?

Posted: 13/11/2011 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Bạn hỏi tôi sao muốn làm thi sĩ ?
Sao làm thơ để mơ ước hảo huyền
Xin trả lời không mơ ước thành tiên
Chỉ mơ ước những điều không vị kỷ.

Tôi mơ ước một ngày kia chân lý
Thơm hương hoa sẽ ngự khắp bầu trời
Sáng như gương sẽ rọi khắp muôn nơi
Trong như tuyết ở mỗi hồn thanh bạch.

Tôi mơ ước một cõi đời thánh sạch
Trong lao tù chẳng vết bẩn oan khiên
Giữa nhân gian không bợn chút ưu phiền
Nơi hoang vắng cân công bình vẫn có.

Tôi mơ ước điều ngay, gian sáng tỏ
Ở mỗi tim người trong máu luân lưu
Ở mỗi đầu người trung tâm suy nghĩ
Ở lòng mỗi người xanh giống nhân sinh.

Nếu bạn hỏi điều chi tôi tôn kính?
Chính là thơ, sự sáng ở bên ta
Hể mỗi người cứ chịu với tay ra
Thì hái được cả chùm nho hạnh phúc.

Đừng tự kỷ những xấu xa thế tục
Đừng trồng rừng những triết lý thâm u
Chớ lộng ngôn sáo ngữ bủa sa mù
Thì vẻ đẹp cao sang liền xuất hiện.

Là thi sĩ tôi mong điều thánh thiện
Nhiều ước ao có hết thảy trong thơ
Cõi thiên đường là thật không là mơ
Nếu tất cả thế nhân thành thi sĩ ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.