Lăng ba vi bộ | Đào huyệt tìm thơ

Posted: 14/11/2011 in Nghiêu Minh, Thơ

Nghiêu Minh

Lăng ba vi bộ

Chỗ này không phải chỗ kia
Xin chào một tiếng khi dìa nhớ thêm
Bước đi chợt đứng trường miên
Hư vô cũng có cái tiền định nhau
Thơ ta lãng đãng từ lâu
Vì thân không phải là đầu liên hoa

Tinh sương mưa lạnh nhớ nhà
Nhớ em năm cũ hàng ba khóc hoài
Em về hấp tấp lấy ai
Để tôi chưa kịp viết vài câu thơ
Giờ hai đứa tuổi cuối đời
Thôi thì mưa lạnh câu thơ thăm này!

Chuồn chuồn ai hát đắng cay
Nghe em vô nhịp rót đầy buồng tim
Giáp thân đi, giáp thân tìm
Xàng xê qua lại im lìm trống không
Từ trăng là nguyệt, trăng hồng
Từ tôi bí xị hết mong gặp người!

 

Đào huyệt tìm thơ

1-
Thiệt tình chỉ có bấy nhiêu
Vốn ngôn ngữ cạn tuyệt chiêu cũng mòn
Vần thơ đáy huyệt còn chôn
Cõi trên ngó xuống quật hồn bùa thư
Dại gì đèn đỏ ngả tư
Băng ngang lãng nhách nát nhừ …hoàng gia!

2-
Gật gù bàn nhậu mình ta
Thân vô ngã tướng liên hoa lăn kềnh
Văn thơ rau muống rau dền
Dù chay tịnh mấy chẳng nên căn phần
Lật nhầm trang sử sứ quân
Mười phần chết tám, hai phần bon chen!

3-
Giáng sinh ta viếng cảnh chùa
Soi trong trần tục ăn thua vẫn còn
Đạo tâm thiếu chịu hao mòn
Dăm ba câu chú véo von cầu tài
Mắt phải giựt giựt cầu may
Chữ vô chữ lượng khó hài hòa nhau

4-
Nửa đêm chuông đổ đâu đâu
Trong mơ lẩm nhẩm bể dâu muôn màu
Tiền nhân bắc thuộc còn đau
Còn ta bắc thuộc lắc đầu bỏ đi!
Năm ngàn năm nữa sá gì
Sau đó hẳn biết sử ghi tội đồ…

Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.