Con trăng phiêu bạt

Posted: 16/11/2011 in Âm Nhạc, Hà Thúc Sinh, Nghiêu Minh, Thơ

 
Nhạc: Hà Thúc Sinh
Thơ: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Thúy Huyền
Nguồn: Nghiêu Minh gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.