Đợi | Phút cuối

Posted: 17/11/2011 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

Đợi

mưa chiều
đợi gió
qua sông
đợi con nước lớn
nước ròng bao năm
đi rồi
là bóng biệt tăm
là thiên thu đợi là trăm năm chờ
mưa chiều
đợi gió
bơ vơ
đợi con bìm bịp gọi bờ
sông đau…

 

Phút cuối

chầm chậm đời đi
hai màu tóc
tháng đếm ba mươi
lẻ một ngày
và chậm ngày đi
ngày sắp khóc
bởi ngày tháng đó
vuột tầm tay

mù trong tăm tối
đời thua mỏi
tiếng nấc bi thương
lạ tháng ngày
giọt lệ chảy mòn
hai khóe mắt
nguội dần sức níu
những bàn tay

ra đi là dứt
không hề lại
tử biệt điềm nhiên
có một ngày
nấp ván linh thiêng
nào khép kín
còn gì siết chặt
nữa bàn tay

hởi ơi trăm nẽo
u minh đó
chắc hẳn nhân sinh
có một ngày
từ giả cuộc đời
khi nhắm mắt
đâu bàn tay ấm
ấm bàn tay

đôi mắt lạnh tanh
còn nhuốm lửa
lòng như cháy rụi
đến muôn ngày
ánh chớp thiên thu
màu mắt chết
đốt tàn tâm vọng
của bàn tay

bàn tay yêu dấu
bàn tay lạnh
như nhánh hồn linh
tiếc tháng ngày
giây phút biệt ly
còn cố bám
hơi tàn nắm nuối
một bàn tay….

Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.