Tình yêu lên ngôi

Posted: 18/11/2011 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Xuân Thanh

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.