Archive for the ‘Xuân Thanh’ Category


 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Chánh Thành
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hoà âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyễn Văn Thu
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa Âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Du Tử Lê
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Huỳnh Nhật Tân
Video: SongBien Blue
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Phạm Anh DũngMai Đức Vinh
Thơ: Vương Ngọc Long phỏng theo ý thơ Thôi Hộ
Tiếng hát: Xuân ThanhXuân Phú
Hòa âm: Giang ĐôngQuốc Dũng
Hình ảnh: Nhà Nho
Video: Nguyễn Thu Hoa
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: B.H.
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Huỳnh Nhật Tân
Video clip: NW Vietnamese News
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link