Archive for the ‘Nguyễn Văn Thu’ Category


Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyễn Văn Thu
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa Âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube