Trăng sáng

Posted: 21/05/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Văn Thu, Phạm Anh Dũng, Thơ, Xuân Thanh


Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyễn Văn Thu
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa Âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.