Sầu trong đêm

Posted: 01/01/2014 in Âm Nhạc, Chánh Thành, Phạm Anh Dũng, Thơ, Xuân Thanh


 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Chánh Thành
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hoà âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.