Archive for the ‘Chánh Thành’ Category


 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Chánh Thành
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hoà âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube