Archive for the ‘B.H.’ Category

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: B.H.
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Huỳnh Nhật Tân
Video clip: NW Vietnamese News
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link