Trăng thiên cổ

Posted: 13/11/2011 in Âm Nhạc, B.H., Phạm Anh Dũng, Thơ, Xuân Thanh

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: B.H.
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Huỳnh Nhật Tân
Video clip: NW Vietnamese News
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.