Hoa đào năm ngoái

Posted: 02/02/2012 in Âm Nhạc, Mai Đức Vinh, Phạm Anh Dũng, Thơ, Vương Ngọc Long, Xuân Phú, Xuân Thanh

 
Nhạc: Phạm Anh DũngMai Đức Vinh
Thơ: Vương Ngọc Long phỏng theo ý thơ Thôi Hộ
Tiếng hát: Xuân ThanhXuân Phú
Hòa âm: Giang ĐôngQuốc Dũng
Hình ảnh: Nhà Nho
Video: Nguyễn Thu Hoa
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.