Các nhà đấu tranh dân chủ, đoàn kết lại!

Posted: 02/02/2012 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong
Tặng Các Mác, người đã gợi ý thơ nhại bản Tuyên ngôn Cộng Sản


Các Mác (1818-1883)

Lịch sử đấu tranh dân chủ từ khởi thủy
là lịch sử đấu tranh giành lại quyền sống
quyền suy nghĩ và quyền tự quyết của con người
Các phong trào đấu tranh dân chủ hôm nay cũng thế!

Tự do dân chủ và độc tài cộng sản
là hai ý thức chính trị đối lập rõ ràng
Tự do dân chủ là khát vọng của từng người dân
được quyền tham gia việc nước
Độc tài cộng sản là mưu đồ tập trung quyền lực bằng mọi giá
vì sự sinh tồn của đảng

Chế độ độc tài cộng sản may áo kim tuyến cho tư bản đỏ
Nó đã biến tất cả nông dân, công nhân,
lao động, trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ…
thành những người làm công cho đảng cộng sản
Nó hủy diệt hầu hết mọi giá trị đạo đức nhân bản
và thay vào đó là những quyền lợi vật chất đơn thuần

Chế độ độc tài cộng sản rêu rao san bằng giai cấp
Nhưng lại giai cấp hóa bằng cách định ra những tiêu chuẩn
từ miếng ăn đến sân chơi cù
từ thâu nạp đảng đến vào hội nhà văn
từ nhà ở đến nghĩa trang chôn cất
Do đó nó đẻ ra đủ loại bổng lộc
đẻ ra đủ loại tham nhũng cán bộ các cấp
chỉ lo vơ vét của cải đất nước nhân dân

Vì luôn luôn bị ám ảnh bởi nhu cầu bảo vệ quyền lực
đảng viên cộng sản trà trộn khắp tầng lớp xã hội
từ nông trường, công nghiệp, báo chí, trường học…
đến các đoàn thể vô vụ lợi, tôn giáo
Nó phải xâm nhập, kiểm soát, và áp chế hết thảy
Ở đâu cũng có những bí thư đảng
nắm quyền sinh sát trong tay

Đảng cộng sản đã khai thác lòng yêu nước của người dân
như một thủ đoạn để cướp chính quyền và củng cố ngôi vị
Nó nhân danh an ninh quốc gia để đàn áp các thành phần đối kháng
Nhưng cũng chính lòng yêu nước tha thiết
đã thúc đẩy những người bất đồng chính kiến
thuộc đủ mọi thành phần xã hội tích cực đấu tranh
cho nhân quyền và tự do dân chủ
dù có phải hy sinh tính mạng bản thân

Các phong trào tự do dân chủ đã xuất phát
và trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau
Nhưng đều chung một phương pháp bất bạo động
tranh đấu ôn hòa từng bước một
trong khuôn khổ diễn biến hòa bình
để đạt một mục đích duy nhất
giành lại quyền tự quyết cho người dân
để xây dựng lại quốc gia đã bị tàn phá nhiều năm

Lãnh đạo cộng sản còn nắm được quyền
là nhờ vào bạo lực và dối trá
nhưng cũng do sự sợ hãi của chính chúng ta
Chỉ cần chúng ta không sợ mất đi những quyền lợi bản thân
không sợ di hại đến gia đình
không sợ tù tội
không sợ chết
sẵn sàng nói lên viết ra sự thật
thì sức nóng của sự thật sẽ làm tan rã phấn sáp
làm những tên hề cộng sản rớt mặt nạ vô lương

Chế độ độc tài cộng sản đã cướp đi tất cả
những quyền tự do căn bản của một con người
Chúng ta không thể phí thêm thời gian
phí thêm sức lực tâm can
vào những cuộc đấu tranh tư tưởng đơn độc
để cứ lần lượt bị bịt mồm bị bắt
Vì như thế là chúng ta đang tự hủy diệt

Các nhà đấu tranh dân chủ, đoàn kết lại!

Bắc Phong
2010
Nguồn: talawas [http://www.talawas.org]

Đã đóng bình luận.