Đêm mưa nhớ mẹ

Posted: 22/11/2011 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Huỳnh Như

Nhạc và lời: Ái Hoa; Tiếng hát: Huỳnh Như

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và audio file

Đã đóng bình luận.