Archive for the ‘Ái Hoa’ Category

 
Nhạc và lời: Công DiênÁi Hoa [Bản ký âm]
Tiếng hát: Quốc DuyThùy Dương
Slideshow: Dĩ Vãng Buồn
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Ái Hoa

thieu_nu_vot_nuoc

Thơ: Kiều Mộng Hà; Nhạc: Ái Hoa; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Ái Hoa

thieu_nu_tren_dong_hoa

Nhạc và lời: Ái Hoa; Tiếng hát: Thùy Dương
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Ái Hoa

chim_sao

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Trường Đinh; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc và lời: Ái Hoa
Hòa âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thùy DươngĐức Bảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Ca dao sen

Posted: 09/09/2012 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Thanh Hoa

Ái Hoa

Ca dao; Nhạc: Ái Hoa; Tiếng hát: Thanh Hoa

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Ái Hoa

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Mùi Quý Bổng; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Nguyễn Hoàng Lãng Du; Hòa âm: Võ Công Diên; Tiếng hát: Thùy An


Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Cát Biển; Trình bày: Quốc DuyThùy Dương


Ái Hoa
Nguồn: Tác giả gửi

Thơ: Trần Trung Đạo; Nhạc: Ái Hoa; Tiếng hát: Quốc Duy; Hòa âm: Võ Công Diên

Nguồn: Tác giả gửi

Nhạc và lời: Ái Hoa; Tiếng hát: Huỳnh Như

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và audio file

Anh em

Posted: 09/11/2011 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Thùy An

Nhạc và lời: Ái Hoa; Tiếng hát: Thùy An

Nguồn: Tác giả gửi