Gọi mặt trời cho Việt Nam

Posted: 21/01/2012 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Cát Biển, Quốc Duy, Thùy Dương, Thơ

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Cát Biển; Trình bày: Quốc DuyThùy Dương


Ái Hoa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.