Chim về tắm giọt nắng sầu

Posted: 22/02/2013 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Thùy Dương, Thơ, Trường Đinh

Ái Hoa

chim_sao

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Trường Đinh; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.