Mưa lạnh chiều nay

Posted: 28/08/2012 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Mùi Quý Bổng, Thùy Dương, Thơ

Ái Hoa

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Mùi Quý Bổng; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.