Ca dao sen

Posted: 09/09/2012 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Thanh Hoa

Ái Hoa

Ca dao; Nhạc: Ái Hoa; Tiếng hát: Thanh Hoa

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.