Lên đường bảo vệ quê hương

Posted: 23/06/2014 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Công Diên, Quốc Duy, Thùy Dương

 
Nhạc và lời: Công DiênÁi Hoa [Bản ký âm]
Tiếng hát: Quốc DuyThùy Dương
Slideshow: Dĩ Vãng Buồn
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.