Đôi phút

Posted: 18/06/2014 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Diệu Hiền, Kiều Mộng Hà, Thơ

Ái Hoa

thieu_nu_vot_nuoc

Thơ: Kiều Mộng Hà; Nhạc: Ái Hoa; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.