Trên con đường thế hệ

Posted: 02/12/2011 in Ái Hoa, Âm Nhạc, Quốc Duy, Thơ, Trần Trung Đạo

Thơ: Trần Trung Đạo; Nhạc: Ái Hoa; Tiếng hát: Quốc Duy; Hòa âm: Võ Công Diên

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.