Chờ em, em sẽ đến!

Posted: 23/11/2011 in Âm Nhạc, Hiếu Trang, Như Nguyệt, Thơ, Văn Sơn Trường

Thơ: Như Nguyệt; Nhạc: Văn Sơn Trường; Giọng hát: Hiếu Trang


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và audio file

Đã đóng bình luận.