Từ em thiếu phụ

Posted: 28/11/2011 in Âm Nhạc, Lữ Quỳnh, Thơ, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lữ Quỳnh
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.