Tình má Hậu Giang

Posted: 03/12/2011 in Âm Nhạc, Hải Phương, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Hải Phương

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.