Màu tình yêu

Posted: 24/12/2011 in Âm Nhạc, Nghiêu Minh, Tâm Thư

 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Tâm Thư
Hòa âm: Cao Ngọc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.