Quà cuối năm

Posted: 22/01/2012 in Thơ, Trần Thiên Thị

Trần Thiên Thị


Thiếu nữ hái hoa – Lê Phổ

nếu hiểu được chú sẻ non hót gì
trước hiên nhà buổi sớm
thì núi cao trời thấp sẽ gần hơn

cứ như nắng không cần kìềm lòng
đổ tràn xuống phố
níu chặt lấy vai người

những điều lớn lao
gió đã nói hết rồi
này đây một trái tim bé nhỏ
gắng hồng thêm mùa nữa yêu người

những dòng sông rất trong
có nguồn từ đôi mắt
cho tôi về tắm gội
một ngày cuối năm

tóc rất xanh bén rễ vào trong gió
về đây em
tay đợi gối nằm

về đây em
chợ phiên gia lạc
trời trung phần hai cánh tay ôm

chữ đã giao thừa trong câu viết
đứng cuối mùa đông
gởi lại chút lòng

Trần Thiên Thị
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.