Nỗi niềm đêm giao thừa

Posted: 26/01/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Giao thừa đứng ngắm pháo hoa
Lập bàn hương án trước nhà đón xuân
Cúng xong con cháu quây quần
Rượu vang, bánh mứt tưng bừng chung vui
Lòng riêng chợt thấy bùi ngùi
Để hồn lặng lẽ quay lui thuở nào
Đêm ba mươi súng đạn chào
Một cơn khói lửa ào ào trùm lên
Giang san một dải trong đêm
Thây ta, xác giặc nằm bên vệ đường
Nỗi lòng chợt nhớ chợt thương
Chợt nghe tiếng khóc còn vương đến giờ

Quanh bàn vui vẻ tỉnh bơ
Còn ta ngồi ngẩn ngồi ngơ riêng mình
Tay ai đập nhẹ, thất kinh
Thì ra đứa cháu thâm tình hỏi ông
-Cớ sao nước mắt ròng ròng?
Cười xòa với cháu rằng không có gì
Vì già đôi mắt yếu đi
Ngắm hoa pháo sáng nên chi xốn tròng ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.