Đêm Đông nghe gió gọi

Posted: 27/01/2012 in Âm Nhạc, Hiếu Trang, Thơ, Vi Sơn, Văn Sơn Trường

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vi Sơn
Tiếng hát: Hiếu Trang
Video: Đàm Trung Phán
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.