Đôi cánh thiên thần

Posted: 03/02/2012 in Âm Nhạc, Quỳnh Lan, Thơ, Tuệ Nga, Vĩnh Điện, Xuân Phú

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Tuệ Nga
Ca sĩ: Quỳnh LanXuân Phú
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.