Bên trời | Bài tháng hai

Posted: 05/02/2012 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

Bên trời

Chở tôi tới mặt trời gần
Kéo tôi xuống phố hội thần thánh hoa

(Mua bán – Bùi Giáng)


Nhìn mặt tranh Rồng trên báo The Washington Post
thấy ra Bùi Giáng, sát na mấy nét Đinh Cường

Mặt trời
mặt trời
chút nắng ấm
hừng lên
cho cây cỏ
cựa mình
thức dậy

Treo lớp áo
coat dày
góc Starbucks quen
thơm mùi cà phê
lật từng trang
sách đẹp
Bùi Giáng
Đười Ươi Chân Kinh
như còn thơm
mùi mực mới
Nhã Nam in
cám ơn bạn gởi

xem trang trong
The Washington Post
có mặt rồng
thấy ra Đười Ươi Chân Kinh
thấy ra đôi mắt
sáng quắc
đôi mắt của người
lang thang chốn Phật
Quán Tự Tại Bồ Tát
tự tại Bùi Giáng

đôi mắt đăm đăm
nhìn tôi
không tắt
dù mặt trời đã lặn
Trẫm ở bên trời …*

Virginia, 4 Fév, 2012


Bìa bọc ngoài sách Bùi Giáng Đười Ươi Chân Kinh
thơ văn tinh tuyển – Thành Phong vẽ

* Trẫm ở bên trời
Trẫm nhớ em…
(Trẫm một mình nhớ nhung hoàng hậu của trẫm

Bùi Giáng Đười Uơi Chân Kinh, trang 85 – Nhã Nam –
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2012 )

 

Bài tháng hai


Dâng (sơn dầu trên bố 8 x 16 in ) – Đinh Cường

Tháng hai
mây xám
trời mưa bụi
chiều tê
trên mấy ngọn
cây rừng
qua cầu Key
qua sông Potomac
lấp lánh
xuôi dòng
băng nước tan
và đốm đèn
xa như mắt đợi
nhà ai
trắng xoá
đứng ven đồi
nhà ai mà nhớ
như Đà Lạt
thấp thoáng
bên đường
hoa xanh dương

Tháng hai
vẫn tiếng
còi tàu hụ
nghe rõ
mùa đông
trên nhánh thông
người đi
niệm nhỏ
Ba La Mật
( Bờ Bên Kia )
vui hơn không …

Virginia, 3 Fév, 2012
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.