Tình khờ dại

Posted: 05/02/2012 in Âm Nhạc, Quang Minh, Văn Sơn Trường

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Quang Minh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.