Archive for the ‘Quang Minh’ Category

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Quang Minh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_ngoi_buon

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quang Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Lý Thừa Nghiệp

loc_xuan

Phổ nhạc: Nguyên Thông Văn Giảng; Tiếng hát: Quang Minh

Ai hái mùa xuân thả thênh thang
Bên đồi rực rở những hoa vàng
Trời bát ngát hương thời xa lắc
Trong mắt em xanh cả nổi mừng.

Ta chép tặng người dăm trang Kinh
Trí tuệ nghìn năm sánh lung linh
Ai như một bóng chim cô độc
Từ mùa xuân trước – chứng vô thinh.
(more…)

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Đinh Hùng
Tiếng hát: Quang Minh
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Đăng Khánh
Tiếng hát: Quang Minh
PPS: Thiên-Thu
Nguồn: Thiên-Thu gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Quang Minh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Trần Viết Tân
Tiếng hát: Quang Minh
Hòa âm: Bảo Chấn
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Trần Viết Tân
Tiếng hát: Quang Minh
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link