Trả lại em

Posted: 16/09/2015 in Âm Nhạc, Nguyễn Tâm Hàn, Quang Minh

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_ngoi_buon

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quang Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.