Tình đôi ta

Posted: 14/11/2019 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Quang Minh

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Quang Minh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.