Gửi người dưới mộ

Posted: 07/12/2012 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Quang Minh, Thơ, Đinh Hùng

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Đinh Hùng
Tiếng hát: Quang Minh
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.