Phải chi

Posted: 11/02/2012 in Hồng Vân, Ngâm Thơ, Thơ, Trần Kiêu Bạc

Trần Kiêu Bạc

Hồng Vân diễn ngâm

Phải chi mưa đổ về sông rộng
Áo em chỉ ướt nửa vạt sau
Mưa đã vô tình ôm áo mỏng
Trách chi vạt trước cũng thay màu

Phải chi nắng trải trong lòng phố
Em chỉ nghiêng che biển tóc thề
Tóc chẳng bay qua vuông cửa sổ
Trăm năm tình lạc đã quay về

Phải chi thề hẹn chỉ sớm trưa
Đừng rụng sương khuya gió trái mùa
Tình trót ra đi tình sẽ lại
Như đời rớt nắng lại rơi mưa

Phải chi từ biệt là quên hết
Không còn ray rứt phút thương đau
Phải chi chia cắt mà tình chết
Mình chẳng nhớ nhau đến bạc đầu.

Trần Kiêu Bạc
Nguồn: Tác giả gửi thơ và mp3 file

Đã đóng bình luận.