Mùa Xuân hát cho em

Posted: 16/02/2012 in Anh Việt Thu, Âm Nhạc, Cao Tiêu, Phi Khanh, Thơ

Tưởng niệm thi sĩ Cao Tiêu từ trần ngày 14/02/2012

Thơ: Cao Tiêu
Nhạc: Anh Việt Thu
Tiếng hát: Phi Khanh
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.